Eurofins Norge >> Nyheter Eurofins Norge >> Viktig informasjon - Eurofins Scientific angrepet av løsepengevirus

Viktig informasjon- Eurofins Scientific angrepet av løsepengevirus

Sidebar Image

Oppdatering 14.06.19

Kjære kunde og samarbeidspartner

Her er en oppdatering på den siste utviklingen på vårt arbeid for å løse situasjonen.

Da løsepengeviruset ble oppdaget, iverksatte Eurofins sin IT-gruppe og deres interne og eksterne sikkerhetsteam og eksperter umiddelbare tiltak for å få oversikt over omfanget og begrense skadene. De har siden da jobbet uten stopp for å gjenopprette IT-systemene til de berørte selskapene i Eurofins gruppen. Som følge av Eurofins sin raske reaksjon da angrepet ble oppdaget, har flere av Eurofinsgruppens selskaper kunnet opprettholde aktiviteten uten at detter har påvirket kundene i særlig grad. Fra tirsdag 4. juni har stadig flere selskaper fått gjenopprettet hele eller deler av sin produksjon og situasjonen bedres dag for dag.

Du finner mer detaljert informasjon om angrepet i Eurofins internasjonale pressemelding av 10.06.19.

Våre kunder er vår høyeste prioritet, og Eurofins i Norge håndterer våre kunders innkommende prøver på best mulig måte. Stadig flere av våre systemer er nå gjenopprettet, og i påvente av at alt er tilbake i normal drift, har vi fortsatt manuelle prosesser der det er mulig.

Det er fortsatt ingen indikasjoner på at det har foregått uautoriserte overføringer eller misbruk av data. Det er heller ingen sikkerhetsrisiko forbundet med å motta og åpne e-poster fra Eurofins.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med oss på følgende måter:

Eurofins Environment:

Tlf 09440
miljo@eurofins.no

Eurofins Agro:

Tlf 92 23 99 99
agro@eurofins.no

Eurofins Food & Feed:

Tlf 09450
mat@eurofins.no

Ønsker du å følge mer i utviklingen for det enkelte selskap, anbefaler vi at du melder deg på våre nyhetsbrev. Der kommer det fortløpende oppdateringer om hvordan du som kunde skal forholde deg.

Eurofins Environment nyhetsbrev
Eurofins Agro nyhetsbrev
Eurofins Food & Feed nyhetsbrev

Vi beklager de ulemper dette medfører for våre kunder og samarbeidspartnere, og ber om forståelse for den oppståtte situasjonen

Oppdatering 07.06.19

Som tidligere opplyst ble Eurofins i helgen 2. juni utsatt for et internasjonalt angrep av løsepengevirus. Angrepet har påvirket flere av våre IT-systemer, og utfordringen er fortsatt ikke fullstendig løst.

For å begrense skadene av virusangrepet ble det besluttet å stenge ned alle servere, ikke minst for å hindre spredning av viruset. Siden angrepet ble oppdaget har det vært jobbet intenst for å gjenopprette alle IT-systemer til normal drift. Dette arbeidet pågår fortsatt for fullt og vil ferdigstilles så snart som mulig. Det er fortsatt ingen indikasjoner på at det har foregått uautoriserte overføringer eller misbruk av data. Det er heller ingen sikkerhetsrisiko forbundet med å motta og åpne e-poster fra Eurofins.

Våre kunder er vår høyeste prioritet, og Eurofins i Norge vil i denne situasjonen håndtere våre kunders innkommende prøver på best mulig måte. For å opprettholde produksjon og utrapportering av analyseresultater, har vi gått over til manuelle prosesser der det er mulig.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med oss på følgende måter:

Eurofins Environment:

Tlf 09440
miljo@eurofins.no

Eurofins Agro:

Tlf 92 23 99 99
agro@eurofins.no

Eurofins Food & Feed:

Tlf 09450
mat@eurofins.no

Du kan få mer spesifikk informasjon vedrørende hvert selskap ved å klikke på deres link på www.eurofins.no. Vi beklager de ulemper dette medfører for våre kunder og samarbeidspartnere, og ber om forståelse for den oppståtte situasjonen.

Denne pressemeldingen gikk ut 3. juni:

Eurofins har i løpet av helgen blitt utsatt for et internasjonalt angrep av et løsepengevirus. Angrepet ble oppdaget av Eurofins IT-overvåkingsteam og har skapt forstyrrelser i flere IT-systemer.

Eurofins har iverksatt umiddelbare tiltak for å begrense skadene og påvirkningen av angrepet. Eurofins har klare rutiner for å håndtere slike angrep. Forebyggende er flere servere avstengt, spesielt for å hindre spredning av angrepet. Det jobbes kontinuerlig med å gjenopprette alle IT-systemer til normal drift. På det nåværende tidspunkt er det ingen indikasjoner på uautoriserte overføringer eller misbruk av data. Det er ikke mulig å forutsi noen tidsramme for når alle systemer er tilbake til normal drift. Oppdatert informasjon vil bli publisert på Eurofins hjemmesider.

For mer informasjon: https://www.eurofins.com/media-centre/press-releases/2019-06-03-8/