Kurs og seminarer >> Eurofins Environment - Kursportefølje >> Eurofins fagdag

Eurofins fagdag

Sidebar Image

Våre fagdager

Eurofins Norge har over 200 ansatte fordelt på 13 lokasjoner i Norge. Vi er lokalt tilstede med et globalt nettverk av muligheter og kunnskap.
De siste årene har Eurofins i Norge fokusert på å skape en kultur hvor vi deler av vår kunnskap og legger til rette for faglig dialog. I 2019 bidrar vi med 15 gratis fagdager innen miljøanalyser i hele Norge. Vi har fem kurs i legionellakontroll, samt 11 kurs innen ulike temaer innen mattrygghet. Invitasjoner sendes ut fortløpende.

Se hele vår spennende kurskalender her

I tillegg legger vi ut film av foredragene på nett!

På Eurofins fagdager treffer du Eurofinsansatte med kunnskap om ditt nærområde, andre deltakere innen blant annet industri, offentlig forvaltning, og rådgivere, kombinert med dyktige fagansvarlige.

Du er velkommen til å være en del av vår delingskultur!