Kurs og seminarer >> Eurofins Environment - Kursportefølje >> Innemiljø

Øk din kompetanse og bli en av Eurofins’ autoriserte prøvetakere

Sidebar Image

Eurofins tilbyr flere kurs innen inneklima.  Kursene passer for deg som ønsker en grunnleggende forståelse av tematikken, samt for dem som ønsker å bli autorisert prøvetaker, og som jobber med problemstillinger knyttet til fukt- og inneklimaproblematikk til daglig.

Trinn 1: Grunnkurs i mikrobiologi og kjemi - anvendt på bygninger
Kurset går over to dager og gir en bred og grundig innføring i de fagfelt som berører temaet inneklima. Formålet med kurset er å bli bekvem innen fagområdet, og forstå de muligheter og begrensninger som ligger i ulike prøvetakings- og analyseteknikker. Det kreves ingen forkunnskaper. Se kursprogram

Kurset koster kr. 4 000,- eks. MVA.Prisen inkluderer kursmateriell og lunsj.

Meld din interesse her: kurs@eurofins.no

Trinn 2: Autorisert prøvetaker

Kurset bygger på grunnkurset og går over 3+1 dag. Tema er bygningsfysikk og fukttransport, prøvetakingsstrategi, analysevalg, tolkning og vurdering av resultater mm. Kurset inkluderer 1 dag i felt med faktiske skadetilfeller. Kurset avsluttes med eksamen dag 4, ca. 1 mnd etter første samling (3 dager). Man må ha gått grunnkurs eller ha god erfaring som skadeutreder for å gå kurset.

Meld din interesse her: kurs@eurofins.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev å få informasjon om kommende kurs