Kurs og seminarer >> Eurofins Environment - Kursportefølje >> Legionella

Innføring i Legionellakontroll - kurs i forebygging av legionellasmitte

Sidebar Image

Påmelding Legionellakurs

Det stilles i Vannrapport 123 Forebygging av legionellasmitte – en veiledning, som er utgitt av Folkehelseinstituttet, krav til at driftsansvarlige og andre som er involvert i arbeidet med forebygging av legionellasmitte har dokumentert kompetanse. Eurofins tilbyr i samarbeid med Kiwa Norkjemi kurs iht. gjeldende forskrift. Kursene anbefales for offentlige og private eiendomsforvaltere, driftsansvarlige, driftspersonell og ansvarlige innen HMS og internkontroll. Vi kan i tillegg tilby kundetilpassede bedriftsinterne kurs på forespørsel. 

Relevante forskrifter:

Kursinnhold

  • Gjennomgang av kapitlene i Folkehelseinstituttets veileder "Forebygging av legionellasmitte - en veiledning"
  • Fordypning i dusjanlegg: Drift og vedlikehold. Praktiske eksempler fra vår erfaring innen legionellakontroll
  • Prøvetaking og analysesvar
  • Flervalgseksamen som gjennomgås i plenum
  • Kompetansebevis

Praktisk informasjon

  • Varighet: 10.00 - 15.00
  • Pris:        NOK 2 800,- ekskl. mva. Kursavgiften inkluderer kursmateriell, kursbevis, lunsj, kaffe/te og mineralvann

Planlagte kurs

Dato Sted
21. november Bodø

Påmelding

Klikk her for påmelding