Kurs og seminarer >> Eurofins Environment - Kursportefølje >> Legionella

Innføring i Legionellakontroll - kurs i forebygging av legionellasmitte

Sidebar Image

Det stilles i Vannrapport 123 Forebygging av legionellasmitte – en veiledning, som er utgitt av Folkehelseinstituttet, krav til at driftsansvarlige og andre som er involvert i arbeidet med forebygging av legionellasmitte har dokumentert kompetanse. Eurofins tilbyr i samarbeid med Kiwa Norkjemi kurs iht. gjeldende forskrift. Kursene anbefales for offentlige og private eiendomsforvaltere, driftsansvarlige, driftspersonell og ansvarlige innen HMS og internkontroll. Vi kan i tillegg tilby kundetilpassede bedriftsinterne kurs på forespørsel. 

Relevante forskrifter:

Kursinnhold

 • Gjennomgang av kapitlene i Folkehelseinstituttets veileder "Forebygging av legionellasmitte - en veiledning"
 • Fordypning i dusjanlegg: Drift og vedlikehold. Praktiske eksempler fra vår erfaring innen legionellakontroll
 • Prøvetaking og analysesvar
 • Flervalgseksamen som gjennomgås i plenum
 • Kompetansebevis

Praktisk informasjon

 • Varighet: 10.00 - 15.00
 • Pris er NOK 2900,- for èn deltager,- eks. mva
  2-5 deltagere fra samme bedrift NOK 2500,- pr deltager, -eks. mva
  Fra 6 eller flere fra samme bedrift NOK 2000,- pr deltager, -eks mva
         
 • Kursavgiften inkluderer kursmateriell, kursbevis, lunsj, kaffe og te
Dato By Sted
20.februar Lillestrøm Thon Hotel Arena
17.mars Trondheim Kommer!
16.april Kristiansand Thon Hotel Kristiansand
26.mai Tromsø Kommer!
27.august Vestfold/Telemark Kommer!
17.september Stavanger Kommer!
12.november Bergen Kommer!

Klikk her for påmelding