Kurs og seminarer >> Eurofins Environment - Kursportefølje >> Radon

Radonkurs

Sidebar Image

Eurofins Radonlab er markedsledende innen radonanalyser og har over 20 års erfaring innen radonforskning og radonmålinger. Delta på våre radonkurs og få kunnskap om radonproblematikk og radonmålinger. For informasjon om kursdatoer, klikk her.

Kurs 1 - Radon grunnkurs, 1 dag

Kurset gir en bred innføring i radonproblematikk. Kursdeltagere som har tatt dette kurset forventes å kunne gi enkle råd til publikum vedr. hva radon er, helserisiko, hvilke målinger som bør foretas, samt hvordan håndtere høye radonnivåer.

Kurset passer for håndverkere, eiendomsinnehavere, eiendomsmeglere, entreprenører, eiendomsforvaltere, HMS-ansvarlige og andre som ønsker en innføring i radonproblematikk. Kurset er tilsvarende Dag 1 på Kurs 2.

Forkunnskaper: Ingen forkunnskaper kreves

Les mer om kurset og meld deg på her

Kurs 2 - Radon grunnkurs, 2 dager

Kurset gir en grundig innføring i radonproblematikk. Etter fullført kurs vil deltagerne ha en god innsikt i radonproblematikk, samt ha kunnskap for å kunne gi råd om alle viktige aspekter av radonproblematikken. Kurset gir faglig grunnlag for videregående kurs 3 og 4.

Kurset passer for takstmenn, bedriftshelsetjenester, kommunale saksbehandlere, spesialfirmaer, kommunale eiendomsavdelinger, kommuneleger, fylkesleger og andre som ønsker en grundig innføring i radonproblematikk.

Forkunnskaper: Ingen forkunnskaper kreves

Les mer om kurset og meld deg på her

Kurs 3 - Radonmålinger videregående kurs, 1 dag

Kurset gir en dypere forståelse av radongassens fysiske egenskaper, samt en teoretisk og praktisk innføring i de viktigste målemetoder for måling av radonkonsentrasjon. Etter endt kurs skal kursdeltager kunne vurdere hvilke målemetoder som benyttes i enhver situasjon. Deltagere som har fullført dette kurset skal kunne planlegge, utføre, analysere og rapportere resultater av radonmålinger i ulike typer bygninger. De skal også kunne evaluere radonrisiko i bygninger, på en tomt eller fra radon i husholdningsvann.

Kurset passer for takstmenn, rådgivende ingeniører, spesialfirmaer, tekniske etater i kommuner, bedriftshelsetjenester og andre som ønsker en dypere forståelse av radonproblematikk.

Forkunnskaper: Kurs 2 - Radon grunnkurs, 2 dager, dokumenterte kunnskaper innen radonproblematikk

Les mer om kurset og meld deg på her

Kurs 4 - Prosjektering og utførelse av tiltak mot radon, 2 dager

Kurset er i hovedsak rettet mot bedrifter som behøver forståelse av radontiltak og opplæring innen prosjektering og praktisk utførelse av bygge- og ventilasjonstekniske tiltak mot radon. Deltagere skal kunne forstå virkning av ulike radontiltak og beskrive/prosjektere ulike tiltaksløsninger.  I tillegg får deltagerne opplæring i utførelse, samt feilsøking dersom et tiltak ikke virker etter hensikt. Deltagere skal etter gjennomført kurs være i stand til å prosjektere, utføre og kontrollere ulike typer tiltak mot radon.

Kurset passer for entreprenør, håndverkere, tekniske etater i kommuner og rådgivende ingeniører

Forkunnskaper: Kurs 2 - Radon grunnkurs, 2 dager, dokumenterte kunnskaper innen radonproblematikk

Les mer om kurset og meld deg på her