Om oss >> Kurs og seminarer >> Eurofins fagdager

Eurofins fagdag

Sidebar Image

Velkommen til fagdag i Trondheim sentrum 15. februar. Fagdagen holdes på Digs i Olav Tryggvasons gate 30 med felles lunsj på Habitat.

Eurofins arrangerer fagdag med fokus på avfall og forurenset miljø. Fagdagen har to bolker delt av felles lunsj klokken 11.45-12.30. Lunsj betales selv på stedet.

Det er gratis å delta. Påmeldingen er bindende; ikke møtt faktureres 500 NOK.

Påmelding her. Ta kontakt for mer informasjon.

Bolk   Tema Beskrivelse   Tid
Bygningsmateriell og avfall   Krom VI  Hvordan analysere for tungmetaller og krom VI for å få best mulig oversikt over situasjonen?  09.00 - 09.45
Måleusikkerhet fra prøvetaking Hvordan påvirker prøvetakingen måleusikkerheten, og hva er beste metode for prøvepreparering?  10.00 - 10.45
Utlekkingstest Hva er utlekkingstest, og hvordan bruker Eurofins dette verktøyet for å gi dere korrekte svar?  11.00 - 11.45
 Lunsj   11.45 - 12.45
Forurenset miljø   Olje i vann Hva er olje? Hvordan analyserer vi olje i vann og hvilke konsekvenser får dette for resultatene?  12.45 - 13.30
Risikovurdering av oljeforurensing En innføring i parametervalg, metodevalg og forklaring av analyserapport  13.45 -14.30 
Analyser av marint miljø Gjennomgang av analysevalg og marine problemstillinger 14.45 -15.30