Om oss >> Kurs og seminarer >> Eurofins fagdager

Gratis fagdag i Tromsø den 30.august

Sidebar Image

Velkommen til gratis fagdag i Tromsø med Eurofins den 30.august! Vi fokuserer på forurenset grunn, løsninger for bestilling og rapportering, marine analyser, drikkevann, legionella og PFAS.

Tid: 30.august kl 09.30-16.00
Sted: Holtvegen 66, 9016 Tromsø

Program

09.30 – 11.30

Forurenset grunn

  • Alifater, aromater vs THC - hvordan velge riktig verktøy for oljeforurensing
  • Risikovurdering av oljeforurensning
  • Utlekkingstest

Løsninger for bestilling og rapportering

  • Vannmiljø, grunnforurensing, tilstandsklassifisering
  • Faste prøveplaner, feltbestilling, GPS koordinater

11.30 – 12.15 Lunsj

12.15 – 16.00

Marine analyser

  • Marine analyser, mikroplast, sedimentanalyser- og veiledere, passive prøvetakere

Drikkevann

  • Drikkevannsforskriften, farekartlegging, usikkerhetsfaktorer, holdbarhet på prøver

Legionella

  • Prøvetaking, analyser, tolking av resultater, bassengvann

PFAS (Perfluorerte stoffer)

  • Introduksjon, prøvetaking, passive prøvetakere, analysemetoder

Påmelding Legionellakurs

Eurofins arrangerer jevnlig fagdager med fokus på avfall og forurenset miljø. Meld deg på vårt nyhetsbrev å få informasjon om neste fagdag