Kurs og seminarer >> Eurofins Food - Kursportefølje >> Analyseresultater, tolkning og trending

Analyseresultater, tolkning og trending

Sidebar Image

I nyeste utgave av BRC standarden settes det krav til at bedriften besitter riktig kompetanse for å tolke analyseresultater, kjenne grenseverdier og utføre korrekte tiltak. Vi tilbyr kurs i tolkning av våre analysesertifikater for å øke kunnskap og forståelse om analyseresultater og hvordan en kan bruke svarene fra analysesertifikatene i den daglige driften. Kurset passer perfekt for deg som er mottaker og har vurderingsansvar av analysesertifikatet. Det kan være ledere eller medarbeidere i bedriften.

Kursinnhold

 • Gjennomgang av overordnet regelverk for næringsmidler
 • Forstå analysesertifikatet for både mikrobiologiske og kjemiske analyser
  • Definisjoner og begreper
  • Bare noen bokstaver og tegn?
  • Resultat, grenseverdier og måleusikkerhet
  • Trendanalyser
 • Risikovurdering, prøveuttak og frekvens
 • Caseoppgaver

Etter gjennomført kurs skal deltagerne kunne

 • Forstå analysesertifikat fra Eurofins
 • Øke kompetansen rundt tolkning av analyseresultater
 • Tolke analyseresultater opp mot regelverk eller interne grenseverdier
 • Ha grunnlag til å utføre riktige tiltak på bakgrunn av analysesertifikatet

Tid og sted

Dato: 25. mars 2020
Sted: Eurofins avd. Moss
Frist for påmelding: 28. februar

Kursavgift

Kr 3 750,- eks. mva per deltaker 
Kursavgiften dekker lunsj og kursmateriell
 

Påmelding

Klikk her for påmelding

Ta kontakt for mer informasjon 

Eurofins Food Consulting
+47 930 64 133
FoodConsulting@eurofins.no