Kurs og seminarer >> Eurofins Food - Kursportefølje >> Analyseresultater, tolkning og trending

Analyseresultater, tolkning og trending

Sidebar Image

Kurset passer perfekt for deg som jobber i kvalitetsavdelingen i næringsmiddelbedrifter eller ønsker detaljert informasjon om analysesertifikat. Målet med kurset er at deltagerne skal få en større forståelse for regelverk og hvordan en kan bruke svarene fra analysesertifikatene i den daglige driften.

Kursinnhold

 • Gjennomgang av regelverk for næringsmidler
 • Risikovurdering, prøveuttak og frekvens
 • Caseoppgaver
 • Forstå analysesertifikatet for både mikrobiologiske og kjemiske analyser
  • Definisjoner og begreper
  • Bare noen bokstaver og tegn?
  • Resultat, grenseverdier og måleusikkerhet
  • Trendanalyser

Etter gjennomført kurs skal deltagerne kunne

 • Forstå analysesertifikat fra Eurofins
 • Øke kompetansen rundt tolkning av analyseresultater
 • Tolke analyseresultater opp mot regelverk eller interne grenseverdier

Tid og sted

Dato: 21. november
Sted: Eurofins avd. Moss
Frist for påmelding: 9. november

Klikk her for påmelding

Kursavgift

Kr 3 600,- eks. mva per deltaker 
Kursavgiften dekker lunsj og kursmateriell
 

Ta kontakt for mer informasjon 

Birgitte Flatval
Food Safety Consultant
Eurofins Food Consulting
+47 930 64 133
FoodConsulting@eurofins.no