Kurs og seminarer >> Eurofins Food - Kursportefølje >> Fagdag - Uønskede stoffer

Gratis Fagdag - Uønskede stoffer - Nederland 24. September

Sidebar Image

Eurofins inviterer våre kunder til en gratis fagdag om uønskede stoffer ved vårt laboratorium Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen i Nederland.

Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen (LZV) er kompetansesenter på uønskede organiske og uorganiske stoffer. Benytt anledningen til å øke egen kompetanse, møte våre eksperter og se hvordan vi utfører analysene.

Det siste året har Eurofins LZV jobbet hardt med å forbedre analyse av dioksiner i laks. Dette har vi gjort for å være spesialtilpasset det norske markedet der dioksinivået er svært lavt (langt under grenseverdiene). Prosjektet har vært i samarbeid med MOWI, og Randi Haldorsen fra MOWI vil innlede dette innlegget med deres bakgrunn for prosjektet.

Tema for dagen

Vi vil presentere de klassiske uønskede stoffene i fôr og næringsmidler og analyser av disse; dioksiner og PCB, pesticider, tungmetaller. Også andre uønskede stoffer har fått mer fokus de siste årene. Vi vil presentere analyser av mineraloljer, også kalt MOSH/MOAH. Det har vært og er varslet endringer i regelverk for innhold av 3-MCPD og glycidylestere, vi vil fortelle om disse og våre analysealternativer.

Det vil være gode mulighet for å stille spørsmål underveis og i pausene. Det vil være flere deltakere fra Eurofins Food & Feed Testing i Norge tilstede, som vil være tilgjengelig for spørsmål underveis og som vil følge opp evt spørsmål i etterkant. Ved spesifikke problemstillinger er det fint om disse sendes til oss på forhånd. Spørsmålene blir behandlet konfidensielt. Vi vil sette av tid med hver enkelt av dere mot slutten av dagen hvis det er ønskelig (NB! Må meldes på forhånd).

Se fullstendig agenda

Tid og sted

Dato: 24. september med avreise ettermiddagen 23. september
Sted: Graauw, Nederland
Frist for påmelding: 9. september

Praktisk

  • Fagdagen er gratis
  • Hver enkelt betaler selv reise og opphold
  • Eurofins reserverer hotell
  • Hver enkelt bestiller reise – Informasjon om reiserute vil ettersendes ved påmelding
  • Eurofins inviterer på middag kvelden før, gi beskjed om du ikke ønsker å delta

Påmelding

Klikk her for påmelding

Kontakt

Eurofins Food Consulting
+47 930 64 133
FoodConsulting@eurofins.no