Kurs og seminarer >> Eurofins Food - Kursportefølje >> Fagdag - Vitaminanalyser

GRATIS Eurofins Fagdag - Vitaminanalyser - 19. september i Danmark

Sidebar Image

Eurofins Vitaminsenter i Vejen i Danmark er vårt kompetansesenter på vitaminanalyser. Her utføres det vitaminanalyser fra hele verden. Benytt sjansen til å se vitaminanalyser i praksis, lære om analysemetodene og du kan stille spørsmål og diskutere vitaminanalyser med våre eksperter.

Agenda

 • Velkommen til Vitaminsenteret
 • Presentasjon av metodene for analyse av vitaminer
 • Presentasjon av metoder for analyse av aminosyrer
 • Viktighet i å velge riktig vitaminkilder og utslag hvis det velges feil metode
 • Homogenisering og neddeling
  • Hvordan sikrer vi at laboratoriet ikke påvirker produktet
  • Anbefalinger til håndtering før prøver kommer til laboratoriet
  • Hvorfor er det viktig å oppgi forventet vitamin-verdi i din prøve
 • Ekstraksjon
  • Hvordan velger vitaminsenteret riktig metode?
  • Prøveinnveiing (vekt) og representativ prøve
  • Hvilke ekstraksjons metoder brukes?
 • Måleusikkerhet
 • Analysetid (samt analysetid ved reanalyse)
 • Omvisning på laboratoriet. Vitaminsenteret er samlokalisert med andre Kjemiavdelinger samt melkelaboratorium og mikrobiologisk laboratorium
 • Resultatvurdering 
  • Hva gjør laboratoriet med resultatet før de sendes til kunden?
  • Når utføres det reanalyser?
  • Hva skjer hos Kjemi i Norge når Vitaminsentret sender resultatene tilbake til Norge

Det vil være mulighet for å stille spørsmål underveis. Ved spesifikke problemstillinger er det fint om disse sendes til oss på forhånd. Spørsmålene blir behandlet konfidensielt. Vi vil sette av tid med hver enkelt av dere mot slutten av dagen.

Tid og sted

Dato: 19. september (vi reiser ned kvelden før)

Hvor: Vejen i Danmark (fly til Billund)

Påmeldingsfrist: 15. august (pga hotellbooking)

Pris: Seminaret er gratis. Hver enkelt betaler selv reise og opphold.

Praktisk: - Vi booker hotell - Eurofins inviterer på middag kvelden før.

Påmelding

Send en e-post til mat@eurofins.no for påmelding eller om du har andre spørsmål.