Kurs og seminarer >> Eurofins Food - Kursportefølje >> Grunnleggende sensorikk

Grunnleggende sensorikk

Sidebar Image

Vårt kurs i sensorikk passer for deg som jobber med innkjøp av råvarer/ferdigvarer, feilsøking i produksjon av næringsmidler, kvalitetskontroll av næringsmidler og produktutvikling og/eller sensorisk bedømmelse og som ønsker en innføring i sensorikk, sensoriske metoder og bedømmelse av næringsmidler.

Kursinnhold 

 • Bruk av våre medfødte sanser; syn, lukt, smak og hørsel til sensorisk vurdering av næringsmiddel
 • Innledning om grunnsmakene surt, søtt, salt og bitter
 • Test i grunnsmaking         
 • Teknikker for å lukte og smake best mulig
 • Hvordan dokumentere funn (lukt og smak), forslag til oppbygging av enkle testskjema
 • De ulike sensoriske teknikker man kan bruke
 • Gjennomføre en «triangeltest»
 • Sensorisk profilering 
 • Kort om andre sensoriske metoder

Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne

 • Forstå hvordan øyne, nese, munn og hørsel kan brukes som analyseredskap
 • Planlegge/gjennomføre sensoriske analyser
 • Velge riktige sensoriske metoder ut fra problemstilling
 • Bruke sensorikk i hverdagen i egen bedrift for å få en bedre forståelse for egne produkter

Ingen spesielle forkunnskaper kreves.

Tid og sted

Dato: 10. september
Sted: Eurofins avd. Moss
Frist for påmelding: 3. september

Kursavgift

Kursavgift: kr 4 650,- eks. mva per deltager
Dekker lunsj og kursmateriell

Ta kontakt for mer informasjon 

Eurofins Food Consulting
+47 930 64 133
FoodConsulting@eurofins.no

 Les mer om sensoriske analyser