Kurs og seminarer >> Eurofins Food - Kursportefølje >> Matkontaktmaterialer og samsvarserklæringer

Matkontaktmaterialer og samsvarserklæringer

Sidebar Image

Synes du matkontaktmaterialer og samsvarserklæringer er innviklet? På dette kurset får du en god oversikt!

Vårt kurs i matkontaktmaterialer og samsvarserklæringer passer for deg som produserer eller importerer emballasje for næringsmiddelprodusenter, og deg som jobber med ansvar for emballasje og produksjonsutstyr i kontakt med mat i hele verdikjeden. Kurset passer også for deg som har kvalitetsansvar knyttet til materialer i direkte kontakt med mat i produksjonsbedrifter, kantiner og restauranter.

Kursinnhold 

 • Lovgivning, bransjereguleringer og anbefalinger

 • Risikoanalyse og worst case kalkulering

 • Migrasjonsanalyser;

  - Valg av simulant

  - Hygiene faktor: Totalmigrasjon

  - Helse faktor: Spesifikk migrasjon – hvilke stoffer har grenseverdier

 • Tolkning av resultater fra analysene

 • Samsvarserklæringer – ansvar og innhold

 • Utfordringer med tanke på samsvarserklæringer;

 • Mineraloljer – økende fokus i Europa

 • Tid til individuell diskusjon og samtale med hver enkelt kursdeltaker.
  Har du noen spesielle utfordringer eller generelle spørsmål, ta de med!

Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne

 • Kjenne til lovgivning, bransjereguleringer og anbefalinger for ulike kontaktmaterialer

 • Vite litt om migrasjonsanalyser, hva menes med totalmigrasjon og spesifikk migrasjon

 • Forstå en samsvarserklæring, vite om det er tilstrekkelig info til deres bruk samt kunne utforme en i henhold til lovkrav

 • Vite litt om mineraloljer 

 • Være bedriftens støttefunksjon i spørsmål knyttet til matkontaktmaterialer

Ingen spesielle forkunnskaper kreves.

Agenda

Tid Tema Foredragsholder
09:00 - 09:15 Registrering og kaffe
09:15 - 09:30 Velkommen Eirin Schrøder,
Eurofins Food & Feed Testing Norway AS
09:30 - 10:10 Matkontaktmaterialer  – Intro om regelverket Ågot Li,
Mattilsynet
10:10 - 10:40 Spesifikk lovgivning for plast - Hvilke endringer er på vei? Mette Damgaard,
Eurofins Product Testing Denmark A-S
10:40 – 10:50 Benstrekk
10:50 - 11:20 Migrasjonsanalyser og tolking av disse Gjermund Vogt,
Eurofins Food & Feed Testing Norway AS
11:20 - 12:00 Bransjereguleringer og anbefalinger
– Intro og noen eksempler
Mette Damgaard,
Eurofins Product Testing Denmark A-S
12:00 - 12:45 Lunsj
12:45 - 13:00 Mineralolje i matkontaktmaterialer
(MOSH, POSH og MOAH)
Birgitte Flatval,
Eurofins Food & Feed Testing Norway AS
13:00 - 13:40 Samsvarserklæringer
- Krav til innhold og hvem er ansvarlig for hva?
Eirin Schrøder,
Eurofins Food & Feed Testing Norway AS
13:40 - 14:00 Gruppeoppgaver:
Gjennomgår noen samsvarserklæringer -
Hvordan sjekke at de er ok eller ikke ok?
 
14:00 - 14:15 Benstrekk  
14:15 - 14:30 Utfordringer med samsvarserklæringer
- Vi deler noen erfaringer med dere
Mette Damgaard,
Eurofins Product Testing Denmark A-S
14:30 - 14:45 Gruppeoppgaver:
Gjennomgår noen samsvarserklæringer
- Hvordan sjekke at de er ok eller ikke ok?
 
14:45 - 15:10 To temaer med stort fokus i dag:
 • PFAS og matkontaktmaterialer
 • "Miljøvennlig" emballasje
  - Kan de gi noen utfordringer også?
Mette Damgaard,
Eurofins Product Testing Denmark A-S
15:10 - 15:25 Verktøy til å komme i gang når dere kommer hjem Eirin Schrøder,
Eurofins Food & Feed Testing Norway AS
15:25 - 15:40 Oppsummering og spørsmål Eirin Schrøder,
Eurofins Food & Feed Testing Norway AS
15:40 - 17:00 Eurofins er tilgjengelig for å hjelpe med konkrete spørsmål/ utfordringer Mette/ Gjermund/ Birgitte / Eirin

Tid og sted

Dato: 10. mars
Sted: Eurofins avd. Moss
Frist for påmelding: 3. mars

Dato: 3. november
Sted: Eurofins avd. Moss
Frist for påmelding: 26. oktober

Påmelding

Klikk her for påmelding

Kursavgift

Kursavgift: kr 3 750,- eks. mva per deltager
Dekker lunsj og kursmateriell

NY! Workshop i matkontaktmaterialer og samsvarserklæringer

Hvis du synes dette kurset høres interessant ut, vil vi også anbefale vår workshop i matkontaktmaterialer og samsvarserklæringer som går av stabelen 30. oktober i Moss. 

Ta kontakt for mer informasjon 

Eurofins Food Consulting
+47 930 64 133
FoodConsulting@eurofins.no