Kurs og seminarer >> Eurofins Food - Kursportefølje >> Matkontaktmaterialer og samsvarserklæringer

Matkontaktmaterialer og samsvarserklæringer

Sidebar Image

Synes du matkontaktmaterialer og samsvarserklæringer er innviklet? På dette kurset får du en god oversikt!

Vårt kurs i matkontaktmaterialer og samsvarserklæringer passer for deg som produserer eller importerer emballasje for næringsmiddelprodusenter, og deg som jobber med ansvar for emballasje og produksjonsutstyr i kontakt med mat i hele verdikjeden. Kurset passer også for deg som har kvalitetsansvar knyttet til materialer i direkte kontakt med mat i produksjonsbedrifter, kantiner og restauranter.

Kursinnhold 

 • Lovgivning, bransjereguleringer og anbefalinger

 • Risikoanalyse og worst case kalkulering

 • Migrasjonsanalyser;

  - Valg av simulant

  - Hygiene faktor: Totalmigrasjon

  - Helse faktor: Spesifikk migrasjon – hvilke stoffer har grenseverdier

 • Tolkning av resultater fra analysene

 • Samsvarserklæringer – ansvar og innhold

 • Utfordringer med tanke på samsvarserklæringer;

 • Mineraloljer – økende fokus i Europa

 • Tid til individuell diskusjon og samtale med hver enkelt kursdeltaker.
  Har du noen spesielle utfordringer eller generelle spørsmål, ta de med!

Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne

 • Kjenne til lovgivning, bransjereguleringer og anbefalinger for ulike kontaktmaterialer

 • Vite hva en risikoanalyse innebærer

 • Kjenne til hvordan man gjør en worst-case kalkulering

 • Vite litt om migrasjonsanalyser, hva menes med totalmigrasjon og spesifikk migrasjon

 • Forstå en samsvarserklæring og utforme en i henhold til lovkrav

 • Vite litt om mineraloljer 

Ingen spesielle forkunnskaper kreves.

Foredragsholdere

 • Ågot Li, Seniorrådgiver Mattilsynet, Region Øst, Avdeling Søndre Buskerud

 • Mette Damgaard, Consultant, MSc. Microbiology, Eurofins Product Testing Denmark

 • Gjermund Vogt, Fagsjef Kjemi, Eurofins Food & Feed Testing Norway

 • Eirin Schrøder, Business Unit Manager Kjemi, Eurofins Food & Feed Testing Norway

Tid og sted

Dato: 5. mars
Sted: Eurofins avd. Moss
Frist for påmelding: 22. februar

Dato: 22. oktober
Sted: Eurofins avd. Moss
Frist for påmelding: 11. oktober

Kursavgift

Kursavgift: kr 3 750,- eks. mva per deltager
Dekker lunsj og kursmateriell

Påmelding

Klikk er for påmelding

Ta kontakt for mer informasjon 

Eurofins Food Consulting
+47 930 64 133
FoodConsulting@eurofins.no