Kurs og seminarer >> Eurofins Food - Kursportefølje >> Matsvindel – kurs i sårbarhetsanalyse og risikovurdering

Matsvindel – kurs i sårbarhetsanalyse og risikovurdering

Sidebar Image

I dette kurset vil du få kjennskap til hvordan du kan vurdere og gjøre screening av risikofaktorer for å forebygge matsvindel. Kurset baserer seg på Eurofins sitt SAVE (Screening And Vulnerability Evaluation) metode, med et enkelt excel basert system som deltakere vil få med seg ved endt kursdag.

Svindel med matvarer har fått økt fokus de siste årene. Matprodusenter møtes med større krav til kunnskap om mulige risiko, kunnskap om hvordan verifisere ektheten av varer og kunnskap om hvordan risiko skal reduseres. For alle bedrifter som er sertifisert etter en GFSI-godkjent mattrygghetsstandard er det et krav at man skal ha gjennomført en sårbarhetsanalyse og treffe de forebyggende tiltakene som er nødvendig. Forbruker og myndigheter har også økt fokus på matsvindel, noe som er viktig for at produsenter skal holde økt tillit hos sine forbrukere.

Eurofins Food & Feed Testing Norway tilbyr kurs i sårbarhetsanalyse og risikovurdering i forhold til matsvindel, vurdering av kritiske råvarer mht sesonger og klimautfordringer, samt hvordan få med seg andre funksjoner fra bedriften i forebyggingsarbeidet. Sårbarhetsanalyse er et kryss-funksjonelt team arbeid, og viktig at det ikke blir kun en avdeling som står for risikoanalysene.

Kurset inneholder følgende:

 • Definisjon - hva er matsvindel (historisk, lovgivning, kvalitetsstandarder m.m.)
 • Terminologi
 • Eksempler på risiko råvarer (lokalt og globalt)
 • Gjennomgang av SAVE- metoden (deltakerne får modellen med seg, så det er mulig å arbeide videre med sårbarhetsanalysen når man er kommet tilbake til bedriften)
 • Tips om relevante nettsider som kan anvendes i sårbarhetsanalyse
 • Metoder for å sette opp forebyggingsplaner for identifiserte risikovarer i bedriften
 • Eksempler på analyser for å bestemme autensitet av råvarer

Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne

 • Sette i gang første screening fase i sårbarhetsanalyse
 • Presentere og få med seg andre funksjoner i bedriften til å bidra i risikovurderingene
 • Være oppdatert på risiko produkter gjennom anbefalte nettsider
 • Gjennomføre hele sårbarhetsanalysen i egen bedrift
 • Holde sårbarhetsanalysen oppdatert i forhold til ny risiko

Tid og sted

Neste kursdato er ikke satt
Meld deg på vårt fagskriv for informasjon om neste kurs

Kursavgift

Kursavgift: kr. 3 600 eks. mva per deltager
Dekker lunsj og kursmateriell
Spesialpris til medlemmer i Nettverksgruppen om Matsvindel og Forebygging, kr. 3 200,-

Se her for mer informasjon om Nettverksgruppen om Matsvindel og Forebygging

Ta kontakt for mer informasjon 

Valeria C. Araya
Key Account Manager Chemistry/ Interco
+47 932 51 043
ValeriaAraya@eurofins.no

Er det vanskelig å finne tid for å holde seg oppdatert på matsvindel og risikoråvarer?

Da kan du abonnere på Nyhetsbrev om Matsvindel og Forebygging for NOK 4 500,- eks mva (ca 10 nyhetsbrev i året).

Les mer om nyhetsbrevet her, du vil også finne eksempel på nyhetsbrevet her.