Kurs og seminarer >> Eurofins Food - Kursportefølje >> Mattrygghet og risikofaktorer

Mattrygghet og risikofaktorer

Sidebar Image

Læringsmål

Når kurset er over skal deltakerne ha god kunnskap om de 4 risikofaktorene; biologisk, kjemisk, fysisk og allergen. Kjenne til hvilke farer som kan være til stede i ditt produkt og produksjon som kan gi helsemessige problemer. Kjenne til hvilke farer, og hvordan man minimerer risikofaktorer.

Tid og sted

Dato: 9. Oktober
Sted: Eurofins avd. Moss
Klikk her for påmelding 

Kontakt oss for mer informasjon

Birgitte Flatval
Food Safety Consultant
Eurofins Food Consulting
+47 930 64 133
FoodConsulting@eurofins.no