Eurofins Food - Kursportefølje >> Modulkurs - Eurofins bedriftsinterne >> Mattrygghet og HACCP

2-dagers bedriftsinternt kurs i mattrygghet og HACCP

Sidebar Image

Vårt 2-dagers kurs i mattrygghet og HACCP tilbys som bedriftsinternt kurs.

Læringsmål

 Når kurset er over skal deltakerne kjenne til hvordan et system for mattrygghet

  • Planlegges
  • Innføres
  • Vedlikeholdes

Vite hvilke trinn et system for mattrygghet omfatter, samt:

  • Kjenne til forutsetningene og grunnlaget som HACCP metoden bygger på
  • Kjenne til virksomhetens risikofaktorer
  • Forstå forskjellen på GPP forhold og CCPene og hvordan disse henger sammen
  • Kunne fastlegge CCPer
  • Kunne gjennomføre fareanalyse med tanke på mattrygghet
  • Kunne planlegge tiltak for å bedre nivået for utsatte GPP forhold
  • Ha forståelse for hva egen jobb betyr for å sikre at forbruker får trygg mat

Kontakt oss for mer informasjon 

Eurofins Food Consulting
+47 930 64 133
FoodConsulting@eurofins.no