Kurs og seminarer >> Eurofins Food - Kursportefølje >> Workshop i matkontaktmaterialer og samsvarserklæringer

Workshop i matkontaktmaterialer og samsvarserklæringer

Sidebar Image

Vår workshop i matkontaktmaterialer og samsvarserklæringer passer for deg som produserer eller importerer emballasje for næringsmiddelprodusenter, og deg som jobber med ansvar for emballasje og produksjonsutstyr i kontakt med mat i hele verdikjeden.

For å delta på dette kurset forutsetter at du har deltatt på vårt kurs i matkontaktmaterialer og samsvarserklæringer, ev. at du har jobbet en del med temaet og har god kunnskap om hva som kreves av en samsvarserklæring og hva lovverket krever.

Kursinnhold

  • Gjennomgang av innsendte samsvarserklæringer fra deltagere (disse vil blir anonymisert)
  • Gjennomgang av lovgivning, evt bransjereguleringer/guidelines som er relevant for innsendte samsvarserklæringer
  • Caseoppgave- vil samsvarserklæringen bli godkjent?
  • Felles evaluering av resultater.

Det vil være konsulenter tilstede som guider deltagerne gjennom caseoppgaven

Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne

  • Kunne gjennomgå og vurdere om en samsvarserklæring er iht lovverket
  • Dybde kunnskap om relevant lovgivning, bransjereguleringer for dine samsvarerklæringer

Foredragsholdere

  • Mette Damgaard, Consultant, MSc. Microbiology, Eurofins Product Testing Denmark
  • Eirin Schrøder, Business Unit Manager Kjemi, Eurofins Food & Feed Testing Norway

Tid og sted

Dato: 11. mars
Sted: Eurofins avd. Moss
Frist for påmelding: 4. mars

Dato: 4. november
Sted: Eurofins avd. Moss
Frist for påmelding: 26. oktober

Kursavgift

Kursavgift: kr 4 000,- eks. mva per deltager. Dekker lunsj og kursmateriell.

Påmelding

Klikk her for påmelding

Ta kontakt for mer informasjon 

Eurofins Food Consulting
+47 930 64 133
FoodConsulting@eurofins.no