Om oss >> Kurs og seminarer >> Grunnleggende mikrobiologi og prøvetaking

Grunnleggende mikrobiologi og prøvetaking

Sidebar Image

Vårt kurs i grunnleggende mikrobiologi og prøvetaking passer for alle som jobber med produksjon eller tillaging av alle typer næringsmidler – fra produksjonsmedarbeider til kvalitetsansvarlige- som ønsker en innføring i generell mikrobiologi, regelverk og prøvetaking til mikrobiologisk analyse.

Kursinnhold

 • Grunnleggende mikrobiologi
 • Mikroorganismer og næringsmidler
 • Mattrygghet og hygiene, prinsipper
 • Kjennskap til smittekilder
 • Formålet med prøvetaking, Prosedyre NMKL 12
 • Prøvetaking ihht. Standarder og lovgivning
 • Hva slags prøver skal tas ut ? 
 • Hvordan skal prøver tas ut ? - Prøvetaking i praksis

Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne

 • Generelt om faget mikrobiologi
 • Grunnleggende prinsipper for mattrygghet og hygiene
 • Forstå forordning 2073 og hvordan lese mikrobiologiske kriterier
 • Hvilke regler og forskrifter som ligger bak riktig prøvetaking, slik at det fører til riktig prøvetaking i praksis
 • Planlegge/gjennomføre uttak av prøver til analyse

Ingen spesielle forkunnskaper kreves 

Ta kontakt med Heidi Stenbråten for mer informasjon:

HeidiStenbraten@eurofins.no
+ 47 945 04 163