Om oss >> Kurs og seminarer >> Hemmeligheten bak analysesertifikatet! - Regelverk og tolkning

Hemmeligheten bak analysesertifikatet! - Regelverk og tolkning

Sidebar Image

Kurset passer perfekt for deg som jobber i kvalitetsavdelingen i næringsmiddelbedrifter eller ønsker detaljert informasjon om analysesertifikat. Målet med kurset er at deltagerne skal få en større forståelse for regelverk og hvordan en kan bruke svarene fra analysesertifikatene i den daglige driften.

Kursinnhold

  • Gjennomgang av regelverk for vann og næringsmidler
  • Hva gjør vi når det ikke finnes regelverk
  • Risikovurdering, prøveuttak og frekvens - Prøvetakningsplan
  • Analysesertifikat - bare noen bokstaver og tegn?
  • Analysesertifikat - hvordan tolker man resultatene 

Tid og sted

Neste kursdato er ikke satt
Meld deg på vårt nyhetsbrev, og bli den som først får vite om neste kurs

Kursavgift

Kr 2 900,- eks. mva per deltaker for bedrifter uten Eurofins avtaleeier/ medlemsbedrifter (Eurofins-avtale)
Kr 2 400,- eks. mva per deltaker for bedrifter med Eurofins avtale eller eierbedrift i Marint Kompetansesenter
Kursavgiften dekker lunsj og kursmateriell
 

Ta kontakt for mer informasjon

Lars Magne Haram
Business Leader Eurofins Mid West
LarsMagneHaram@eurofins.no
+ 47 913 46 516