Om oss >> Kvalitet >> Generell informasjon

Generell informasjon

Sidebar Image

En akkreditering krever at laboratoriet kan dokumentere sporbarhet i alle ledd, fra organisasjon til utførelse av en analyse. På denne siden vil det bli lagt ut informasjon om tema som kan være nyttig for en laboratoriekunde, både for nyttiggjørelse av analyseresultatet men også som en trygghet for at laboratoriet  leverer resultater som er kvalitetssikret.