Havbruk

Eurofins Norge tilbyr en rekke tjenester til ulike aktører innen fiskeri og havbruk.

Vi har lang erfaring med marine næringsmiddelanalyser og et internasjonalt nettverk av laboratorier som kan betjene den norske havbruksnæringen. Vi har også erfaring med forskningsprosjekter og kan blant annet bistå med analyser for forsøk innen fiskeernæring og fordøyelighet.

 

Norsk akvakultur har strenge nasjonale reguleringer og internasjonale bestemmelser for matvaretrygghet. Norske oppdrettere må dokumentere alle forhold rundt produksjonen av fisk. Næringssammensetningen og dokumentasjon på at sjømatproduktet ikke inneholder uønskede kjemiske stoffer eller mikroorganismer er av viktig art.

Vi kan som totalleverandør tilby våre havbrukskunder et bredt analysetilbud og samlet elektronisk rapportering for alle analyserte prøver .

Vi har en egen salgsavdeling med kjennskap til branjen som følger næringen og holder tett dialog med våre kunder. På områdene mikrobiologi, kjemi og sensorikk har vi dyktige fagpersoner som kundene våre kan diskutere analyseresultatene med.

Kundene våre får en egen kontaktperson som kan bistå rundt andre spørsmål og henvendelser.

Eurofins er totalleverandør av mikrobiologiske og kjemiske analyser til norsk havbruksnæring.
Til fisk og fôr kan vi blant annet tilby analyser av :

  • Næringsinnhold
  • Kontaminanter
  • Miljøgifter
  • Uønskede kjemiske stoffer
  • Medisinrester
  • Mikrobiologi
  • Hygienekontroll og dokumentasjon av råvare/produkt
  • Vannanalyser
  • Sensorisk analyse av sjømat
  • Rådgivning

Gjerne ta kontakt for mer informasjon eller forespørsel om andre analyser

  For mer informasjon kontakt:

 

Thommy Holmvåg
BU Leder Ålesund og Markedsutvikler Havbruk
+47 945 04 126

 

Oppdatert av: DEAB
Sist oppdatert: 22. april 2015