Om oss >> Kvalitet >> Akkreditering

Akkreditering

Sidebar Image

Eurofins utfører akkrediterte laboratorieanalyser innen miljø- og matanalyser. Akkreditering er en offisiell anerkjennelse av en organisasjons kompetanse og evne til å utføre angitte oppgaver i samsvar med gitte krav. Hensikten med akkreditering er å skape tillit til organisasjonen ved at den kan dokumentere at den tilfredsstiller strenge krav beskrevet i internasjonale standarder. Akkreditering skal sikre at kunder av laboratoriet får analyseresultater som holder optimal standard. I Norge er det Norsk Akkreditering som innvilger en akkreditering. Norsk Akkrediterings bedømmere utfører grundige tredjepartsbedømminger for å se om laboratoriet oppfyller akkrediteringskravene. Områder som revideres er blant annet organisasjonsstruktur, habilitet, personellets kompetanse, dokumentasjon/ sporbarhet, avtaler med kunder, behandling av avvik og reklamasjoner og kvalitetssikring av metoder som ønskes akkreditert. Kravene til akkreditering er beskrevet i NS-EN ISO/IEC 17025, i tillegg finnes det egne krav- og veiledningsdokumenter utgitt av Norsk Akkreditering. 

NS-EN ISO/IEC 17025 

Eurofins Environment Testing Norway AS og Eurofins Food & Feed Testing Norway AS er akkreditert etter standard NS-EN ISO/IEC 17025. Informasjon om akkrediteringsomfang finner du ved å klikke på linkene i tabellen under. Standarden NS-EN ISO/IEC 17025 spesifiserer generelle krav til kompetanse for å utføre prøving og/ eller kalibrering, inkludert prøvetaking. Den dekker prøving og kalibrering som utføres i henhold til standardiserte metoder, ikke-standardiserte metoder og metoder som er utviklet av laboratorier, og gjelder for alle organisasjoner som utfører prøving og/ eller kalibrering. Jmf. punkt 1.6 i nevnte standard har prøvings- og kalibreringslaboratorier som oppfyller kravene i denne standarden et kvalitetsstyringssystem for sine prøvings- og kalibreringsaktiviteter som også tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 9001. Standarden kan bestilles fra www.standard.no.

Eurofins Environment Testing Norway AS har

samlet sin akkreditering under TEST 003

Eurofins Food & Feed Testing Norway AS har

samlet sin akkreditering under TEST 001.

 Akkrediteringsomfang for TEST 124

Eurofins Food & Feed Testing Norway AS avd. Sortland
har samlet sin akkreditering under TEST 124

 

 Akkrediteringsomfang for TEST 105

 

Eurofins Food & Feed Testing Norway AS avd. Måløy, Leknes og Alta

har samlet sin akkreditering under TEST 105. 

 Norsk Akkreditering Test 305

Eurofins Radonlab AS har

samlet sin akkreditering under TEST 305.

NS-EN ISO/IEC 17043

Eurofins er den eneste aktøren i Norge som er akkreditert for arrangering av sammenlignende laboratorieprøvinger (SLP) innen mikrobiologiske analyser. Akkrediteringen er i henhold til NS-EN ISO/IEC 17043.

             

SLP-akkrediteringen er

samlet under PT 001

Akkrediteringen omfatter:

P16 Mikrobiologisk analyse