Eurofins Norge >> Om oss >> Visjon, mål og verdier

Visjon, mål og verdier

Sidebar Image

Vår visjon - vår langsiktige ambisjon

Å være verdensledende innen analysetjenester som påvirker liv, helse og miljø - Testing for Life

Vårt misjon - hvorfor vi er her

Å bidra til en tryggere og sunnere verden ved å sørge for at våre kunder får innovative laboratorie-, forsknings- og rådgivningstjenester av høy kvalitet. Samtidig skal vi skape muligheter for våre ansatte og generere bærekraftige verdier for våre aksjonærer.

Våre verdier - hva som er viktig for oss

Kundefokus

 • Skape kundetilfredshet ved å lytte til og overgå kundenes forventninger
 • Skape merverdi for våre kunder gjennom tjenestene våre
 • Skape innovative løsninger for å hjelpe våre kunder til å nå sine mål

Kvalitet

 • Levere høy kvalitet i arbeidet vårt og sørge for nøyaktige resultater i tide
 • Bruke best egnede teknologier og metoder
 • Kontinuerlig forbedre og utvikle våre prosesser

Kompetanse og lagånd

 • Være et team med talentfulle og kompetente medarbeidere
 • Investere i opplæring og skape gode karrieremuligheter
 • Anerkjenne og oppmuntre eksepsjonelle prestasjoner

Integritet

 • Opptre etisk i alle våre forretningsmessige og økonomiske aktiviteter
 • Vise respekt overfor våre kunder og ansatte
 • Drive vår virksomhet etter en ansvarlig miljøpolitikk

Eurofins' visjon og verdier

Eurofins' ledelsesfilosofi