Eurofins Norge >> Om oss >> Visjon, mål og verdier

Visjon, mål og verdier

Sidebar Image

Vår visjon

Å være verdens ledende laboratorium

Vårt mål

Å levere laboratorieanalyser, veiledning og service av høy kvalitet til våre kunder og å skape varige verdier for våre aksjonærer.

For å lykkes med dette har Eurofins et sett felles verdier:

Kunden i fokus

- Vi skal tilfredsstille kundens forventinger og behov ved å lytte til og forstå kunden
- Våre tjenester skal skape merverdi for våre kunder
- Vi skal skape innovative løsninger som hjelper kunden til å nå sine mål

Kvalitet

- Vi vil levere korrekte resultater til avtalt tid
- Vi vil benytte de mest hensiktsmessige teknologier og metoder
- Vi vil kontinuerlig forbedre våre rutiner og prosesser

Arbeidsmiljø og kompetanse

- Vi vil ha dyktige medarbeidere med riktig kompetanse
- Vi skal sørge for riktig opplæring og gode utviklingmuligheter
- Vi vil anerkjenne og oppmuntre til god innsats

Integritet

- Vi skal opptre etisk korrekt i våre foretningsmessige aktiviteter
- Vi skal vise våre kunder og medarbeidere respekt
- Vi skal være miljøbevisste