Eurofins Norge >> Bestill utstyr og emballasje

Bestill emballasje

Sidebar Image

For å sikre kvaliteten på våre analyser, tilbyr Eurofins prøvetakingsutstyr og transportemballasje som hindrer at prøvene blir utsatt for ugunstig påvirkning ved transport.  

Vi sender emballasje i henhold til fast oppsatt prøveplan eller ved bestilling på e-post etter behov.

Kontakt oss for bestilling av emballasje: