Eurofins Norge >> Om oss >> Personvern og generelle betingelser

Personvern og generelle betingelser

Sidebar Image

Personvern

Eurofins tar sikkerheten til dine personopplysninger på alvor. Våre forpliktelser og rutiner for behandling av dine personopplysninger er i tråd med gjeldende regelverk. 20. juli 2018 trådte en ny Lov om behandling av personopplysninger (Personopplysningsloven) i kraft. Denne tilsvarer det nye personvernregelverket, General Data Protection Regulation (GDPR), som er gjort gjeldende i hele EU fra 25. mai 2018.  I vår personvernerklæring informerer vi deg om hvordan vi behandler dine personopplysninger, og hvilke rettigheter du har når du er i kontakt med oss. 

Privacy Policy for the Norwegian Eurofins Companies

Generelle betingelser

Eurofins sine generelle betingelser gjelder for alle våre kunder og leverandører: