Environment Testing >> Våre tjenester >> Digitale kundeløsninger

Digitale kundeløsninger

Sidebar Image
  Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn
Eurofins tilbyr en tjeneste for å klassifisere dine analyseresultater automatisk i henhold til Tilstandsklasser for forurenset grunn (Veileder TA-25553/2009)
 
 

Vannmiljø
Vannmiljø er en tjeneste fra Miljødirektoratet og er miljømyndighetenes fagsystem for registrering og analyse av tilstanden i vann. Eurofins tilbyr eksportfiler som er i henhold til nødvendig format for å forenkle å spare tid for deg som kunde.

 

Eurofins Mobilapp
Du kan nå enkelt registrere bestillinger eller motta resultater mens du arbeider ute i felt. Last ned appen gratis fra AppStore eller Google Play og følg instruksjonene du finner her for å få tilgang.

  Grunnforurensning
Grunnforurensning er en tjeneste fra Miljødirektoratet og inneholder informasjon om forurensning i grunnen og hvor det er mistanke om forurensning. Eurofins tilbyr eksportfiler som er i henhold til nødvendig format. I kombinasjon med vår mobilapp tilbyr vi dessuten en komplett løsning der du kan registrere prøvekoordinater samt øvre og nedre dyp som forenkler og sparer tid for deg som kunde.
   

Prøvetakingsplaner med Eurofins Off Site Operations – OSO
OSO er et Eurofinssystem utviklet for å gjøre prøvetagerens jobb i felt enklere. Systemet passer på at analyser tas fra rett prøvepunkt ved rett tidspunkt. Prøvemerkingen er forenklet ved hjelp av ferdigfylte merkelapper, likeså ordreseddelen.