Våre tjenester >> Digitale kundeløsninger >> Rapportering til Grunnforurensning

Rapportering til Grunnforurensning

Sidebar Image

Grunnforurensing er en nettside driftet av Miljødirektoratet. Fagsystemet inneholder informasjon om lokaliteter i Norge og på Svalbard der det er forurensning i grunnen eller mistanke om forurensing. Myndigheten kan sette krav til tiltakshaver/ansvarlige om å rapportere til denne databasen.

Eurofins tilbyr nå analyseresultater på et format tilpasset import til Grunnforurensningsdatabasen. For å aktivere denne funksjonaliteten, kontakt din kundeveileder eller send oss en e-post. Etter aktivering vil du, sammen med analyserapporten, motta analyseresultater for dine jordprøver i en excelfil, som kan importeres til Grunnforurensingsdatabasen.

Før filen kan importeres, må du foreløpig gjøre følgende:

  1. Endre enhet fra mg/kg TS til mg/kg
  2. Korrigere eventuelle mangler i filen du mottok. Informasjon om eventuelle mangler vil være listet i kolonne M, Datasjekk. Se vår veileder for informasjon om typiske mangler og andre tips.

Dersom du ønsker at informasjon om koordinater og dyp skal være preutfylt, kan du registrere denne informasjonen ved bestilling ved å benytte en av våre elektroniske bestillingsløsninger. Velg "Grunnforurensning" når du legger til din prøve for å få fram de aktuelle feltene i bestillingsløsningen.

  • Bestilling via Eurofins mobilapp: Klikk «Get position» for å hente din posisjon. Mobilappen viser dine koordinater i koordinatsystemet UTM 33/WKID25833, som Grunnforurensing krever.
  • Bestilling via Eurofins OnLine: Oppgi dine koordinater. Koordinater må oppgis i UTM 33/WKID25833. 

Klikk her for å se et eksempel på en eksportfil.

Eurofins instruks - Eksportere resultater til grunnforurensingsdatabasen