Agro Testing >> Analysetjenester >> Analyse av grovfôr til hest

Analyse av grovfôr til hest

Sidebar Image

Grovfôr er den viktigste delen av hesten fôrrasjon. Fôret har forskjellig kvalitet avhengig av slåttetidspunkt, gjødsling, botanisk sammensetning, klimatiske forhold etc. Riktig fôring er en forutsetning for at hesten skal kunne yte maksimalt og holde seg frisk. Det er også økonomisk lønnsomt å sette opp en fôrplan til din hest basert på det grovfôret du har tilgang til. 

Vi tilbyr analysepakker av næringsinnhold, mineraler og hygienisk kvalitet.Vi kan også tilby et stort utvalg av enkeltanalyser ut over standard analysepakker. Eurofins Agro har over mange år kvalitetssikret vår kalibrering slik at vi kan tilby våre kunder den mest optimale analysekvalitet ved bruk av NIR-analyse.

Analyserapporten mottar du enkelt fra oss på epost. Sammen med rapporten får du en resultatfil som kan lastes direkte opp i fôrplanleggingsprogrammet PC-Horse. PC-Horse er et fôrplanleggingsverktøy for beregning av næringsbehov og oppsett av fôrplaner til hest. 

Den beste måten å få vurdert kvaliteten på fôret er å få en analyse. Send inn din fôrprøve i dag!

Pass på å sende inn nok materiale
Ensilasje: 300 gram for kun næringsinnhold +100 gram per analysepakke ut over næringsinnhold. 
Høy: en godt full brødpose. Bør klemmes sammen før innsending.
NB! Om det ønskes hygienisk kvalitet i tillegg til andre analyser, må det sendes inn to poser med prøvemateriale. Til hygienisk kvalitet trengs ca 300 gram. 

Adressen som finnes på svarsendingskonvoluttene kan IKKE brukes på andre sendinger. Da kommer ikke prøvene frem til laboratoriet.

Trenger du bor til å ta ut prøver?
Ønsker du å ta ut grovfôrprøver selv er det lettes å bruke et prøvebor. Et eksempel på uttak av fôrprøver fra ball kan du se i Vitallic AS sin video. Ønsker du ikke å bruke et prøvebor, kan du selvfølgelig ta ut prøvene uten bor. Se hvordan i vår uttaksbeskrivelse i menyen på høyre side.

Se forøvrig vår brosjyre om våre tjenester. For informasjon om akkreditering ta kontakt med oss.

Ta kontakt for mer informasjon:

Avdeling grovfôr
+47 92 23 99 99
grovfor@eurofins.no