Agro Testing >> Analysetjenester >> Analyse av jordhelse

Analyse av jordhelse

Sidebar Image

Riktig gjødsling og kalking er ikke nok for å sikre en god produksjon. Flere planteproduksjoner har utfordringer i skadegjørere som finnes i jorda. Eurofins tilbyr nå analyse av jord for å avdekke forekomst av nematoder.

Kunnskap om jordhelse er viktig i forhold til å opprettholde en god produksjon, men også i forhold til spredning av smitte. Vi kan analysere for alle typer nematoder, både potetcystenematode (PCN), korncystenematode og andre cystenamatoder, samt frittlevende nematoder.

PCN er en meldepliktig skadegjører, og Eurofins leverer analyser i tråd med Mattilsynets krav om analysemetoder. Uttak for PCN gjøres i tråd med Mattilsynets veileder.

Pris oppgis på forespørsel.

Mangler du analysebevis eller faktura?
Vi sender nå både analysebeviset og fakturaen ut til den e-postadressen som er oppgitt på bestillingskjemaet. Har du en rapport eller faktura du ikke har funnet kan det være lurt å sjekke søppelposten i e-post programmet. Ønsker du rapport og/eller faktura tilsendt i posten, kan du krysse av for dette på bestillingsskjemaet.

Ta kontakt for mer informasjon:

Avd. jord og planter
+47 92 23 99 99
jord@eurofins.no

Meld deg på Eurofins Agro nyhetsbrev!