Agro Testing >> Analysetjenester >> Analyse av vann og vekstmedium

Analyse av vann og vekstmedium

Sidebar Image

For aktører innen hagebruk- og veksthusnæringen tilbyr vi analyser av råvann, næringsløsninger, veksmedium, planter og jord. Slike analyser gir et godt grunnlag for å tilpasse gjødsling og vanning til de gjeldende forhold, enten det er i drivhus eller på friland. Riktig gjødsling bidrar til optimal vekst og kvalitet på produktene. 

For analyser av næringsinnhold i jord, jordart og mikronæringsstoffer i jord, se siden om jordanalyser.

For analyser av planter, se siden om planter.

For analyser av husdyrgjødsel eller annen organisk gjødsel, se siden om husdyrgjødsel.

Mangler du analysebevis eller faktura?
Vi sender nå både analysebeviset og fakturaen ut til den e-postadressen som er oppgitt på bestillingskjemaet. Har du en rapport eller faktura du ikke har funnet kan det være lurt å sjekke søppelposten i e-post programmet. Ønsker du rapport og/eller faktura tilsendt i posten, kan du krysse av for dette på bestillingsskjemaet.

Ta kontakt for mer informasjon:

Avd. jord og planter
+47 92 23 99 99
jord@eurofins.no