Agro Testing >> Analysetjenester >> Analyse av husdyrgjødsel

Analyse av husdyrgjødsel

Sidebar Image

Husdyrgjødsel er en fullgjødsel (NPK) med mikronæringsstoffer. Det er stor forskjell på gjødsel fra ulike dyreslag, og det kan også variere mye innen samme dyreslag. Nyere undersøkelser viser at de gamle normene for hva vi kan forvente av innhold i husdyrgjødsla ofte ikke stemmer. Med tanke på gjødselplanlegging og avrenning av fosfor og nitrogen er det derfor viktig å vite innholdet i både fast og flytende gjødsel.

Andre typer naturgjødsel, som for eksempel pelletert gjødsel, kan også analyseres.

Forskrift om organisk gjødsel fastslår maksimumsgrenser for tungmetaller og bakterier i organisk gjødsel som skal omsettes. Vi gir deg analysene du trenger. Mattilsynet har også utarbeidet en veileder til forskriften

Mangler du analysebevis eller faktura?
Vi sender nå både analysebeviset og fakturaen ut til den e-postadressen som er oppgitt på bestillingskjemaet. Har du en rapport eller faktura du ikke har funnet kan det være lurt å sjekke søppelposten i e-post programmet. Ønsker du rapport og/eller faktura tilsendt i posten, kan du krysse av for dette på bestillingsskjemaet.

Kontakt oss for mer informasjon: