Food & Feed Testing >> Våre tjenester >> Matkontaktmaterialer

Matkontaktmaterialer

Sidebar Image

Alle materialer i kontakt med mat skal overholde Matkontaktforskriften (Forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler). Dette gjelder både for emballasje og produksjonsutstyr i direkte kontakt med produktet.

I tillegg finnes det spesifikk lovgivning for materialtypene:

 •        Plast
 •        Glass
 •        Keramikk
 •        Folie av regenerert cellulose

For andre materialer finnes det bransjereguleringer man må forholde seg til. Materialer som er i kontakt med næringsmidler skal ikke påvirke matkvaliteten eller helse i negativ retning, eller på annen måte føre til uakseptable forandringer i næringsmiddelet.

Regelverk

I Norge er det krav om samsvarserklæring for alle matkontaktmaterialer.

Her skiller Norge seg fra resten av Europa, hvor det kun kreves samsvarserklæring på de 4 typer materialer som er spesifikt regulert.
Se Mattilsynets Samsvarserklæring

For plastmaterialer som et eksempel, finnes det stoffer som kan migrere over i maten. Dette kan være restmonomere, tilsetningsstoffer, plastmyknere og løsemiddelrester etc.

 • EU-forordning 1935/2004 Forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (Matkontaktforskriften)
 • EU 2012/2006 Forordning om god produksjon (GMP)
 • EU forordning 10/2011/EC Plastic material and articles intended to come into contact with food 

Totalmigrering – Hygiene perspektiv

I en total migrasjonsanalyse måles den totale mengden migranter fra matkontaktmaterialet som kan overføres til mat. Grenseverdien er i dag på 10 mg migrant pr dm2.

Den totale migreringen måles ved hjelp av næringsmiddelsimulanter i henhold til Europeisk standard EN 1186:

 • 3 % Eddiksyre
 • 10 %, 20 % og 30 % Etanol
 • Olivenoljestandard

Eurofins tilbyr alternative metoder slik som 95 % etanol og isooktan som simulanter, alle i henhold til EN 1186, punkt 14 og 15.

Spesifikk migrering – Helse perspektiv

Migrering fra de ulike komponentene i matkontaktmaterialet analyseres hver for seg. Maksimal migrering kalkuleres for disse komponentene:

 • Restmonomere
 • Tilsetninger
 • Plastmyknere
 • Løsemiddelrester

Hva kan Eurofins tilby?

 • Rådgivning
 • Sjekk av dokumentasjon fra leverandører
 • Risikoanalyse
 • Kalkulering – ”worst case”
 • Test – migrasjonsanalyser og tolkning av disse
 • Oppdatere din bedrift på lovgivning og reguleringer, og tolkning av disse
 • Kompetanse – stille riktige spørsmål
 • Kurs og workshops
 • Nyhetsbrev – abonnement som holder deg oppdatert på lovgivning og trender

Eurofins hjelper produsenter, importører og brukere av matkontaktmaterialer. Ta kontakt for mer informasjon.