Food & Feed Testing >> Våre tjenester >> Matkontaktmaterialer

Matkontaktmaterialer

Sidebar Image

Alle materialer i kontakt med mat skal overholde Matkontaktforskriften (Forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler). Dette gjelder både for emballasje, produksjonsutstyr og hjelpeutstyr i direkte kontakt med maten.

I tillegg finnes det spesifikk lovgivning for materialtypene:

 • Plast
 • Keramikk/glass
 • Aktive og intelligent matkontaktmateriale
 • Regenerert cellulose

For andre materialer finnes det bransjereguleringer og guidelines man må forholde seg til. Materialer som er i kontakt med næringsmidler skal ikke påvirke matkvaliteten eller vår helse i negativ retning, eller på annen måte føre til uakseptable forandringer i næringsmiddelet.

Hvorfor?

Det er i Norge et krav om samsvarserklæring for alle matkontaktmaterialer. Dette er hjemlet i Matloven og inngår under forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler. I alle ledd frem til detaljist skal en samsvarserklæring følge matkontaktmaterialet.

Regelverk

Norges lovgivning innenfor matkontaktmaterialer består av nasjonale bestemmelser som er mer omfattende enn EU-lovgivningen, da det kreves samsvarserklæringer på alle typer materiale mens det i EU kun kreves på de 4 typer materialer som er spesifikt regulert.
Se Mattilsynets Samsvarserklæring

For plastmaterialer, for eksempel, skal man ha kontroll over hvilke stoffer plasten er bygd opp av slik at man sikrer at de er tillatt. I tillegg skal man ha kontroll på hvor mye som kan migrere over i maten. Disse stoffene kan være restmonomere, tilsetningsstoffer, plastmyknere og løsemiddelrester etc.

Se Plastforordningen 10/2011, Vedlegg i 10/2011- positivlisten

Totalmigrering – Hygiene perspektiv

I en total migrasjonsanalyse måles den totale mengden migranter fra matkontaktmaterialet som kan overføres til mat. Grenseverdien er i dag på 10 mg migrant pr dm2.

Den totale migreringen måles ved hjelp av næringsmiddelsimulanter i henhold til Europeisk standard EN 1186.

Spesifikk migrering – Helse perspektiv

Migrering fra de ulike komponentene i matkontaktmaterialet analyseres hver for seg. Maksimal migrering kalkuleres for disse komponentene:

Mange av komponentene i matkontaktmaterialene defineres som stoffer med «spesifikk migrasjonsgrense stoffer» (SML). Flere av disse stiller krav til grenseverdier.

Hva kan Eurofins tilby?

 • Rådgivning - Gjennomgang av dokumentasjon for å sjekke samsvar med lovgivning - Bistå med innhenting av leverandør dokumentasjon
 • Sjekklister per materiale og abonnement for oppdateringer ved regelverksendringer
 • Risikoanalyse - Kalkulering – ”worst case” – for å definere riktig analysebehov
 • Oppsett av riktig testregime ved behov for analyser
 • Test – migrasjonsanalyser og tolkning av disse
 • Nyhetsbrev – abonnement som holder deg oppdatert på lovgivning og trender
 • Bedriftinterne kurs
  - Introkurs- grunnleggende
  - Workshopbasert – gjennomgang av bedriftens behov og planlegge veien videre

Eurofins hjelper produsenter, importører og brukere av matkontaktmaterialer. Ta kontakt for mer informasjon

Kurs i Matkontaktmaterialer og samsvarserklæringer

Eurofins arrangerer kurs i matkontaktmaterialer og samsvarserklæring.
Les mer her.

Kontakt oss for mer informasjon  

Eurofins Food Consulting
+47 930 64 133
FoodConsulting@eurofins.no