Food & Feed Testing >> Våre tjenester >> Matkontaktmaterialer

Matkontaktmaterialer

Sidebar Image

Alle materialer i kontakt med mat skal overholde Matkontaktforskriften (Forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler). Dette gjelder både for emballasje, produksjonsutstyr og hjelpeutstyr i direkte kontakt med maten.

I tillegg finnes det spesifikk lovgivning for materialtypene:

 • Plast
 • Keramikk/glass
 • Aktive og intelligent matkontaktmateriale
 • Regenerert cellulose

For andre materialer finnes det bransjereguleringer og guidelines man må forholde seg til. Materialer som er i kontakt med næringsmidler skal ikke påvirke matkvaliteten eller vår helse i negativ retning, eller på annen måte føre til uakseptable forandringer i næringsmiddelet.

Regelverk

I Norge er det krav om samsvarserklæring for alle matkontaktmaterialer.

Her skiller Norge seg fra resten av Europa, hvor det kun kreves samsvarserklæring på de 4 typer materialer som er spesifikt regulert.
Se Mattilsynets Samsvarserklæring

For plastmaterialer som et eksempel, finnes det stoffer som kan migrere over i maten. Dette kan være restmonomere, tilsetningsstoffer, plastmyknere og løsemiddelrester etc.

Se 10/201 Vedlegg i 10/2011-positivlisten.

   • EU-forordning 1935/2004 Forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (Matkontaktforskriften)
   • EU 2012/2006 Forordning om god produksjon (GMP)
   • EU forordning 10/2011/EC Plastic material and articles intended to come into contact with food 

Totalmigrering – Hygiene perspektiv

I en total migrasjonsanalyse måles den totale mengden migranter fra matkontaktmaterialet som kan overføres til mat. Grenseverdien er i dag på 10 mg migrant pr dm2.

Spesifikk migrering – Helse perspektiv

Migrering fra de ulike komponentene i matkontaktmaterialet analyseres hver for seg. Maksimal migrering kalkuleres for disse komponentene:

   • Restmonomere
   • Tilsetninger
   • Plastmyknere
   • Løsemiddelrester

Mange av komponentene i matkontaktmaterialene defineres som stoffer med "spesifikk migrasjonsgrense stoffer" (SML). Flere av disse stiller krav til grenseverdier

Hva kan Eurofins tilby?

   • Rådgivning
    • Gjennomgang av dokumentasjon for å sjekke samsvar med lovgivning
    • Bistå med innhenting av leverandørdokumentasjon
   • Sjekklister per materiale og abonnement for oppdateringer ved regelverksendringer
   • Risikoanalyse - Kalkulering - ”worst case” for å definere riktig analysebehov
   • Oppsett av riktig testregime ved behov for analyser
   • Test - migrasjonsanalyser og tolkning av disse
   • Nyhetsbrev – abonnement som holder deg oppdatert på lovgivning og trender
   • Bedriftsinterne kurs
    • Introkurs - grunnleggende
    • Workshopbasert - gjennomgang av bedriftens behov og planlegge veien videre

Eurofins hjelper produsenter, importører og brukere av matkontaktmaterialer.

Kontakt oss for mer informasjon  

Birgitte Flatval
Food Safety Consultant
Eurofins Food Consulting
+47 930 64 133
FoodConsulting@eurofins.no