Kurs og seminarer >> Eurofins Food - Kursportefølje >> Modulkurs - Eurofins bedriftsinterne

Modulkurs - Eurofins bedriftsinterne

Sidebar Image

Eurofins skreddersyr kurs for din bedrift. Velg fra hele vår kursportefølje og sett sammen etter eget ønske og behov. Eurofins hjelper gjerne til med å sette sammen et kursopplegg tilpasset bedriften. Dette kan være alt fra 2- 4 timers kurs til heldagskurs. Vi målretter tema ut i fra deres behov.

Matkontaktmaterialer og samsvarserklæringer
Introduksjon

2 t
Matkontaktmaterialer og samsvarserklæringer
Innhold og krav

2 t 
Matkontaktmaterialer og migrasjonsanalyser

2 t
Matkontaktmaterialer
Lovgivning, bransjereguleringer og guidelines

2 t
Matkontaktmaterialer
Hvordan komme praktisk i gang

2 t
Matkontaktmaterialer
Emballasje, produksjonsutstyr og matkontaktmateriale

2 t
Grunnleggende mikrobiologi

2 t
Prøvetaking mikrobiologi og kjemi
Praktisk representativt og forhåndsregler

2 t
Analyseresultater, tolkning og trending
Mikrobiologi

2,5 t
Analyseresultater, tolkning og trending
Kjemisk

2,5 t
Mattrygghet og risikofaktorer
Biologisk, kjemisk, fysisk og alergener

2,5 t
Sensorikk og holdbarhet


2,5 t
Matsvindel og prøveuttaksplan for analyser

2 t
Matsvindel og screening av risiko

2,5 t
Matsvindel som risikofaktor
Konsept og forebygging
2,5 t
Hygienekurs
Produksjonshygiene og personlig hygiene

2,5 t
Matsvindel
Sårbarhetsanalyse

4 t
Matsvindel og analyse

2 t

 Mattrygghet og HACCP

2-dagers kurs i mattrygghet og HACCP
Les mer her

Kontakt

Kontakt oss for hjelp til å skreddersy kurs for din bedrift.

Eurofins Food Consulting
+47 930 64 133
FoodConsulting@eurofins.no