Eurofins Norge >> Prøveuttak >> Food & Feed

Prøveuttak Food & Feed

Sidebar Image

Troverdige analyseresultater krever både høy analytisk kvalitet og korrekt prøvetaking. Prøvetakingsinstrukser for ulike områder er samlet nedenfor. Her finner du blant annet informasjon om krav til teknikk, emballasje og forsendelse.