Eurofins Norge >> Prøveuttak >> Food & Feed

Prøveuttak Food & Feed

Sidebar Image

Troverdige analyseresultater krever både høy analytisk kvalitet og korrekt prøvetaking. Selve prøvetakningen påvirker analyseresultatet om ikke utført med rett teknikk, emballasje og forsendelse. Her finner du veiledere for prøveuttak:

Kjemiske og mikrobiologiske prøver registreres og analyseres ved to ulike laboratorier, selv om de leveres til samme leveringsadresse. Ved tilfeller hvor prøver skal analyseres både for mikrobiologiske og kjemiske parametere, ønsker vi at det sendes to separate prøver, med to separate bestillingsskjemaer.