Food & Feed Testing >> Våre tjenester >> Akrylamid

Akrylamid

Sidebar Image

Hva er akrylamid

Akrylamid er et kjemisk stoff som dannes ved kraftig oppvarming, ved steking og fritering. Næringsmidlene som er mest utsatt for å danne akrylamid er stivelsesrike produkter som poteter, kaffe, brød og frokostblandinger. Akrylamid regnes for å være et kreftfremkallende stoff og produsenter er pliktige til å holde nivåene lave.

Hvorfor analysere?

Mattilsynet fastsatte forskrift om tiltak mot akrylamid i juli 2019. Virksomheter skal gjennomføre tiltak for å holde nivåene av akrylamid på et lavt nivå. I forskriften differensieres det mellom ulike type virksomheter og ulike produkter. Derfor vil tiltak og grenseverdier være tilpasset type virksomhet, der størrelse og hva den produseres er av betydning. Før tiltak iverksettes skal akrylamidnivået være analysert, slik at man kan verifisere at tiltak fungerer tilfredsstillende.

Regelverk

Hva kan Eurofins hjelpe med?

Eurofins kan tilby analyse av akrylamid tilpasset ulike produkter. Vi har høy kompetanse innen dette området, og kan gi råd om tolkning av regelverk og risikovurderinger. Ta kontakt for mer informasjon om vårt analysetilbud.

Ta kontakt for mer informasjon

mat@eurofins.no