Food & Feed Testing >> Våre tjenester >> Allergener

Allergener

Sidebar Image

Hva er det?

Allergener er vanligvis proteiner som ved tilstedeværelse i matvarer kan utløse allergiske reaksjoner av varierende alvorlighetsgrad. Reaksjonene kan være alt fra milde symptomer - som går over etter kort tid - til alvorlige og noen ganger livstruende tilstander.

Ved produksjon av matvarer kan rester fra tidligere produksjoner sitte igjen i produksjonsutstyret og "forurense" matvaren. I tillegg kan det være støv i produksjonslokalet som inneholder de matvarekomponentene som gir allergi som kan bli blandet inn i matvaren. Denne utilsiktede innblandingen har ingen hygienisk betydning, men er et problem for dem som ikke tåler enkelte matkomponenter.

Regelverk

Det er i dag et lovpålagt krav om merking av 14 allergene ingredienser og produkter fremstilt av disse på innpakningen av matvarer der disse inngår.

13.desember 2014 ble de tidligere merke- og næringsdeklarasjonsforskrifter erstattet av Matinformasjonsforordningen (forordning (EU) nr.1169/2011). Matinformasjonsforordningen setter krav til at stoffer eller produkter som forårsaker allergi/intoleranse skal fremheves visuelt i ingredienslisten, og regelverket gjelder også for uemballerte matvarer. 13. desember 2016 ble det obligatoriskt med næringsdeklarasjon for alle emballerte matvarer.

Hva kan Eurofins tilby?

Det finnes ulike metoder for påvisning av allergener i mat. Eurofins tilbyr et omfattende analyseutvalg for påvisning av allergener ihht. kravene i dagens regelverk. Vi tilbyr immunologiske, molekylærbiologiske, enzymatiske og kjemiske metoder. En oversikt over vårt analyseutvalg finner du her.