Food & Feed Testing >> Våre tjenester >> GMP+

Oppdatering om Eurofins og GMP+ B11 sertifisering av laboratorier

Sidebar Image

GMP+ er en internasjonal standard for fôrtrygghet som ble initiert i 1992 av Nederlansk fôrindustri og er fôrindustriens sertifiseringsregime for god produksjonspraksis. Over 18 000 selskap i over 80 land er per i dag GMP+ sertifisert. GMP+ integrerer ISO-standard, HACCP og andre elementer til en sertifisering som garanterer trygghet, pålitelighet, kvalitet og bærekraft. I flere og flere land er GMP+ sertifisering et kvalitetsstempel som nesten regnes som en lisens for å kunne selge sitt produkt.

Programmet for GMP+ B11 registrerte laboratorier trer i kraft fra 1 Juli 2019. Selskap som er GMP+ sertifiserte må benytte et GMP+ B11 sertifisert laboratorium for analyse av kritiske kontaminanter i fôr, råvarer til fôr og tilsetninger og premikser til fôr. De kritiske kontaminantene er aflatoksin B1, dioksiner, dioksinlignende PCB og ikke dioksinlignende PCB, pesticider, tungmetallene arsen, bly, kadmium, kvikksølv og fluor.

Eurofins Food & Feed Testing i Norge og flere av våre laboratorier har oppnådd godkjennelse, og er nå GMP+ B11 registrert laboratorium. Det er vårt mål at alle GMP+ sertifiserte kunder skal ha tilgang til de nødvendige analysene av kritiske kontaminanter i henhold til GMP+B11. Sjekk status på hvilke laboratorier som er sertifisert her. Flere Eurofins laboratorier er også sertifisert etter GMP+B10.

I prosessen har vi fått noen oppdateringer med hensyn til hvilke kontaminanter som er inkludert i omfanget samt tidsfrist for GMP+ registrering.

  • GMP+ International har avgjort at alle laboratorier som er i prosessen med å bli GMP+ godkjent kan benyttes frem til 1 januar 2020.
  • Videre har GMP+ International bestemt at pesticider ikke skal være en del av kontaminantomfanget inntil videre.

Selv om pesticider ikke lenger er en del av omfanget, så fortsetter Eurofins arbeidet med å klargjøre laboratoriene som utfører pesticidanalyser. Dette sikrer at Eurofins vil være klar for GMP+ registrering av disse når det igjen blir aktuelt.

Det kan for enkelte av våre kunder være aktuelt med endring av analyseoppsett for en eller flere av de øvrige kritiske parametrene som inngår i GMP+ B11.

Ta kontakt dersom bedriften har krav om at analyser må være utført i henhold til GMP+ B11 slik at vi kan sørge for å gjøre de nødvendige endringene i nåværende avtale eller analysetilbud.

Har dere spørsmål om GMP+ registrering av laboratorier, ta gjerne kontakt med oss.

Eurofins Kjemi
kjemifeed@eurofins.no