Våre tjenester >> Marin Industri >> Fett og farge – Fettsyreprofil

Fett og farge – Fettsyreprofil

Sidebar Image

For kunder i oppdrettsnæringen har våre laboratorier i Måløy og Bergen utført fett og fargeanalyser i laks- og ørretmuskel i over 20 år. Analysen er akkreditert ved begge avdelingene, og vi tilbyr rask svartid og rapportering etter kundens ønske.

Fett- og fargeanalysene blir brukt som produksjonskontroll, samt dokumentasjon ved kjøp og salg. Analysen er et svært viktig produksjonsverktøy for oppdrettere, for å oppnå ønsket kvalitet. Ved regelmessige prøveuttak, sikrer oppdretterne en kostnadseffektiv produksjon, og god kontroll på utviklingen av fett og farge i fisken.

Uttak av NQC

NQC-snitt er en måte å dele opp fisken på for å sikre best mulig kvalitet. Dette er et snitt mellom gatten (endetarmsåpningen) og ryggfinne til fisken. Det er svært viktig at kunder sender inn riktig snitt (NQC) for å kunne oppnå sammenlignbare resultater fra gang til gang. Uttak av NQC er beskrevet i NS 9401. Fisken skal snittes rett ned ved ryggfinne og gattåpning som vist på bildet.

To type prøver

Individuelle prøver
NQC-snittene blir renskåret og visuelt farge bedømt. Deretter males hvert NQC-snitt til farse og analyseres kjemisk.

Samleprøver
NQC-snittene blir renskåret og visuelt farge bedømt (enkeltvis). Deretter males hvert NQC-snitt til farse. Det tas ut 20 g farse fra hvert NQC-snitt som settes sammen til en samleprøve for kjemisk analyse.

Metodebeskrivelser

Fettanalyse: Norsk Standard NS 9402

Fargeanalyse: Farge (total pigment) ekstraheres (NS 9402), og avleses spektrofotometrisk (ved 472 nm)

Fargebedømmelse: SalmoFan Lineal (Filet 20-34), Ra > 90, fargetemp. > 5000K.

I tillegg til fett- og fargeanalyser i fiskemuskel tilbyr vi analyse av fettsyreprofil i laksefisk, fôr, næringsmidler, marine oljer og annet biologisk materiale. Når naturlige fiskeoljer i fiskefôr blir erstattet med planteoljer, blir det stadig viktigere å få et sikrere bilde på hvordan fettsyresammensetningen i fôret blir reflektert i fisken.

Kontakt

 

Monica Kråkenes
Laboratorieleder
Eurofins avd. Måløy
+47 900 30 516
MonicaKrakenes@eurofins.no