Våre tjenester >> Marin Industri >> Slakteri

Slakteri

Sidebar Image

Ved norske slakterier for laks og ørret blir fisken sløyet og noen ganger hodekappet før den eksporteres. Laks og ørret vil noen få timer etter slakting gjennomgå dødsstivhetsfasen (rigor mortis). Ettersom fisken ikke kan håndteres da, brukes dødsstivhetsperioden til transport fra Norge til europeiske markeder. Det produseres pre-rigor fileter ved norske slakterier. Dette er mulig siden en forlenger perioden fra fiskens død til dødsstivhet slik at en får tid til å filetere før rigor inntreffer.

Økt videreforedling i Norge vil sette høyere krav til den hygieniske standarden på slakteriet og filètavdelingen. Den tidlige eksponeringen av fiskemuskel ved pre-rigor filetering kan bidra til økt mikrobiell kontaminasjon og reduksjon i produktets holdbarhetstid. Det er viktig å begrense innholdet av mikroorganismer i fisk av helsemessige grunner, optimalisere råstoffkvaliteten og holdbarheten til produktet. Nivået av mikroorganismer er avhengig av behandlingsprosessen på slakteriet, og reflekterer vann/råvarekvalitet, foredling, håndtering og lagring.

Eurofins kan bistå med mikrobiologiske analyser, hygienekurs, befaringer og rådgivning på slakteri samt utarbeide kritiske kontrollpunkter for prøveuttak.

Et utvalg av våre analyser:

  • Listeria monocytogenes
  • Intestinale enterokokker
  • Termotolerante campylobacter
  • Salmonella
  • Koliforme bakterier
  • E.Coli
  • Kimtall
  • Clostridium perfringes
  • Hydrogensulfid produserende bakterier
  • Vibrio i sjøvann

Eurofins utfører et bredt spekter av analyser. Ta kontakt for mer informasjon om våre tjenester!