Food & Feed Testing >> Våre tjenester >> Trikiner

Trikinanalyse

Sidebar Image

Hva er trikiner?

Trikin, Trichinella spiralis, er en rundorm som kan forekomme i kjøtt fra forskjellige dyrearter som blant annet tamsvin, villsvin og hester.

Hvorfor analysere?

Konsum av kjøtt som er infestert med trikiner, kan forårsake alvorlig sykdom hos mennesker (Trikinose).

Regelverk

I Norge regulerer Forordning (EU) 2015/1375 kontroll av trikiner i kjøtt. Denne forordningen fastsetter at tamsvin, villsvin, hester og andre dyrearter mottagelig for denne parasitten skal sjekkes for trikiner.

Hva kan Eurofins hjelpe med?

Eurofins tilbyr trikinanalyse av både rutineslakt og hjemmeslakt. Undersøkelsen gjøres med magnetrører-metoden som er en pålitelig metode til rutinebruk. Det skal tas en prøve fra hver skrott. Uttaksmengde og -sted for trikinprøven varierer i ulike dyr og beskrives i Forordning (EU) 2015/1375. Et sammendrag av prøvetaking for trikinanalyse finnes i tabellen under. Prøvene leveres renskåret, uten fett og muskelhinner, samt merkes med dyreart og antall dyr prøvene er tatt fra.

Type dyr  Uttaksmengde  Uttakssted
Tamsvin 

 

Gris     

1 g Hovedmuskel i mellomgulvet
Purke 2 g  Hovedmuskel i mellomgulvet 
Råne 2 g  Hovedmuskel i mellomgulvet
Fryst prøve 5 g Tverrstripet muskulatur
Kjøttstykke 5 g Tverrstripet muskulatur
Hest  10 g  Tunge/tyggemuskel. I mangel av dette kan det tas en større prøve av hovedmuskel i mellomgulvet
Villsvin  10 g  Forbein, tunge, mellomgulv
Bjørn  10 g Tyggemuskel, tunge, mellomgulv
Hvalross  10 g Tunge
Fugl 10 g Tyggemuskel, halsmuskel

Prøver kan leveres personlig eller sendes med posten til:
Eurofins Food & Feed Testing Norway AS
Møllebakken 50, 1538 Moss

Alternativt kan prøvene leveres på en av våre avdelinger eller prøveinnleveringssteder. Prøver bør sendes kjølig og må ikke sendes med posten på fredager. Flere prøver kan analyseres samlet (maks. 100 g). Her er det viktig å huske på at ved et evt. positivt funn er alle dyrene vurdert samlet.

Kontakt

Ta kontakt for pris og analysetid. Dersom prøver ikke er renskåret, tar vi et ekstra gebyr for å utføre denne jobben.

Last ned bestillingsskjema her

Har du ytterlige spørsmål rundt trikinanalysen, ta gjerne kontakt med vårt kundesenter:
Telefon: 94 50 41 80
E-post: KundesenterMikroMatMoss@eurofins.no