Food & Feed Testing >> Våre tjenester >> Holdbarhet

Holdbarhet

Sidebar Image

Holdbarhet er et veiledende begrep for hvor lenge man kan oppbevare en matvare før den ikke egner seg å spise lenger. Holdbarheten på matvarer bestemmes av blant annet råvarekvalitet, produksjonsmetode, pakkemetode og lagringstemperatur. Mange typer mat ødelegges av mikroorganismer under lagring, og mikrobiologisk ødeleggelse av mat kan endre lukt, smak, utseende og konsistens på maten.

Eurofins tilbyr oppsett og gjennomføring av holdbarhetsforsøk, tolking av resultater og utarbeidelse av sluttrapport. Eurofins kan sette opp forslag til analyser, temperatur og tidspunkt for uttak tilpasset ditt produkt.

Ved å kombinere analysesvar med vår fagkunnskap og mange års erfaring, kan vi hjelpe deg med å sette riktig holdbarhetsdato på dine produkter. Dette gjelder både ferske-, vakuum- og gasspakkede produkter. Planlegging og gjennomføring utføres alltid i samarbeid med kunde.

Ta kontakt for mer informasjon om aktuelle analyseparametere, oppsett og gjennomføring av holdbarhetsforsøk!