SLP-Kvalitetssikring av analyseresultater

Sammenlignende laboratorieprøving (SLP), også kjent som internkalibrering eller ringtester, er en del av kvalitetssikringen av et laboratoriums analyseresultater. Dette er en ekstern kvalitetskontroll som demonstrerer laboratoriets helhetlige evne til å analysere og rapportere riktige svar på avtalte analyseparametere.
Eurofins Food & Feed Testing anbefaler derfor næringsmiddelbedrifter med egne laboratorium om å delta. Eurofins Food & Feed Testing tilbyr og arrangerer SLP innen kjemi og mikrobiologi.

Hvorfor delta?
  • Man får oversikt over laboratoriets prestasjon og dokumentert dets kompetanse fra en uavhengig kilde
  • Deltakelse i SLP er viktig som et ledd i å dokumentere sporbarhet i analysearbeidet
  • Sporbarhet er viktig med tanke på å kunne sammenligne og godkjenne resultater fra flere ulike laboratorier
  • En deltakelse gir muligheter for å teste nye metoder og utstyr før de tas i bruk

Hvordan gjennomføres SLP?
  • SLP programmene arrangeres 4 omganger pr. år hvor deltakerne får tilsendt et antall matvarer (SLP Mat mikro) eller et antall glass ampuller (SLP Vann mikro)
  • Deltakeren bestemmer selv hvilke av programmets parametere de ønsker å analysere og rapporterer resultatene elektronisk til Eurofins Food & Feed Testing
  • En rapport med resultater og grafiske fremstillinger fra omgangen blir tilsendt slik at deltagerne kan sammenligne egne resultater med andre deltakere
  • Alle deltakerne er anonyme for hverandre

Vår erfaring med denne formen for kvalitetssikring er at den gir gode resultater for deltakerne og at det er et svært vellykket kvalitetssikringstiltak.

Eurofins Food & Feed Testing har Norges største landsdekkende rutinelaboratorium for næringsmidler, og har vært en støttespiller for næringsmiddelindustrien i mer enn 60 år. Vi har også flere års erfaring som arrangør av sammenlignende laboratorieprøvinger. Programmene er bygget opp etter NS-EN ISO/IEC 17043.

Underleverandør av de naturlige kontaminerte prøvene er IFM, Australia.

 

Oppdatert av: DAW1
Sist oppdatert: 11. januar 2016